Điều kiện để tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ gồm những gì?

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ là một chủ đề rất quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ. Những nhân viên bảo vệ được đào tạo nghiệp vụ sẽ có khả năng hoạt động hiệu quả hơn, nắm vững các quy trình và thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn và bảo vệ tốt nhất cho mọi người trong khu vực cụ thể. Để được tổ chức đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ thì các công ty dịch vụ bảo vệ cần phải đáp ứng được những điều kiện gì?

Tại sao nhân viên bảo vệ cần phải qua đào tạo nghiệp vụ?

Nhân viên bảo vệ được coi là những người giữ gìn an ninh, trật tự và đảm bảo sự an toàn của mọi người trong một khu vực cụ thể. Đào tạo nghiệp vụ là rất cần thiết đối với các nhân viên bảo vệ vì nó cung cấp cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả và đáp ứng nhu cầu bảo vệ.

dao-tao-nghiep-vu-bao-ve

Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ để nhân viên bảo vệ có thể:

Nắm vững quy trình và thủ tục: Nhân viên bảo vệ cần biết về quy trình và thủ tục liên quan đến việc bảo vệ, bao gồm cách xử lý tình huống khẩn cấp, cách kiểm soát truy cập và quản lý lưu lượng người vào ra. Đào tạo nghiệp vụ sẽ giúp nhân viên bảo vệ hiểu rõ các quy trình và thủ tục này và giúp họ đảm bảo an toàn và bảo vệ tốt hơn.

Cập nhật kiến thức mới: Khi công nghệ và các phương thức tấn công tội phạm thay đổi liên tục, nhân viên bảo vệ cần phải cập nhật kiến thức và kỹ năng mới để có thể phát hiện và đối phó với những mối đe dọa mới. Đào tạo nghiệp vụ sẽ giúp nhân viên bảo vệ cập nhật kiến thức mới và đáp ứng những thay đổi này.

Nâng cao kỹ năng cá nhân: Đào tạo nghiệp vụ giúp nhân viên bảo vệ nâng cao kỹ năng cá nhân, bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng giải quyết vấn đề. Điều này giúp họ hoạt động hiệu quả hơn và tạo được một môi trường an toàn, chuyên nghiệp hơn.

Tăng tính chuyên nghiệp: Nhân viên bảo vệ được coi là những chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ. Đào tạo nghiệp vụ giúp nhân viên bảo vệ tăng tính chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Có thể bạn quan tâm: Đào tạo huấn luyện và giáo dục nhân viên bảo vệ quan trọng thế nào?

Điều kiện để được tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên bảo vệ

Căn cứ tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ

[…]

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có phòng học và có địa điểm tập luyện cho nhân viên dịch vụ bảo vệ;

b) Có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có ban quản lý, đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;

c) Có số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ tối thiểu từ 300 nhân viên trở lên;

d) Có giáo viên hoặc hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên giảng dạy phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ môn võ thuật);

đ) Có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ. Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất là 30 ngày.

[…]

dao-tao-nghiep-vu-bao-ve-2

Tóm lại, theo quy định trên, để được tổ chức đào tạo nhân viên bảo vệ thì cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có phòng học và có địa điểm tập luyện cho nhân viên dịch vụ bảo vệ;

– Có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có ban quản lý, đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;

– Có số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ tối thiểu từ 300 nhân viên trở lên;

– Có giáo viên hoặc hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên giảng dạy phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ môn võ thuật);

– Có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ.

– Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất là 30 ngày.