Agribank AMC cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ

Agribank AMC là một đơn vị độc lập và chỉ triển khai xử lý nợ và tài sản do Agribank giao. Hiện tại, Agribank AMC đang triển khai các sản phẩm bao gồm: Xử lý nợ, xử lý tài sản; Quản lý & Khai thác tài sản,…

agribank-amc-tuyen-bao-ve

I. Thông tin về Tài sản bảo đảm cần bảo vệ:

Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 2682/2017/HĐTC, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/11/2017 được ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Thành Trung và Bên nhận thế chấp là Agribank chi nhánh Hà Thành(hợp đồng thế chấp nêu trên sau đây gọi là Hợp đồng thế chấp), cụ thể:

Quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 166108, số vào sổ cấp GCN: CS 34872 do Sở tài nguyên và môi trường TP. Hà Nội cấp ngày 25/11/2016 cho ông Nguyễn Thành Trung.

Thửa đất:

Thửa đất số: 145(1p) – Tờ bản đồ số: 6G-III-18

Địa chỉ: Số 2 ngõ 308 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Diện tích: 106,3 m2

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 92,2 m2 – Sử dụng chung: 14,1 m2

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở:

Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

Diện tích xây dựng: 50 m2

Diện tích sàn: 180 m2

Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

Ghi chú:

Số tờ, số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy.

Giấy chứng nhận này được cấp lại từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 188999 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 19/10/2015.

Thời gian bảo vệ: bắt đầu từ Ngày thu giữ tài sản cho đến khi hoàn thành xong việc xử lý nợ.

Địa điểm bảo vệ tài sản bảo đảm: Thửa đất số: 145(1p), Tờ bản đồ số: 6G-III-18, địa chỉ Số 2 ngõ 308 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ:

Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ có giấy phép hành nghề; có kinh nghiêm trong lĩnh vực bảo vệ ít nhất 3 năm;

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

Giá dịch vụ bảo vệ trọn gói (đã bao gồm các chi phí liên quan);

Các tiêu chí khác.

III.  Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Thư chào giá dịch vụ

IV. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:

Thời hạn:

+   Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+   Kết thúc: 03ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMC.

Liên hệ: Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ- Agribank AMCLTD,

+  Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

+   Điện thoại :0243.7728432.