Chính sách & Quy định chung

chinh-sach-va-quy-dinh-chung

Chính sách & Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ các nghĩa vụ, trách nhiệm và khái niệm của người dùng khi sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nội dung và bản quyền trên mạng Internet được cung cấp tại trang web baovevietdung.vn do CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT DŨNG (gọi tắt là Công ty Dịch vụ Bảo vệ Việt Dũng) quản lý.

1. Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển khoản tùy theo thỏa thuận của khách hàng với công ty.

2. Chính sách vận chuyển, giao nhận

Tại các địa điểm công ty có khả năng thực hiện, công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký, yêu cầu.

3. Chính sách bảo hành

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ cung cấp nên Công ty không có chính sách bảo hành dịch vụ.

4. Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ cung cấp nên Công ty không có chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền.

5. Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ cung cấp nên Công ty không có các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

6. Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ cung cấp nên Công ty không có các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ

7. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

Nghĩa vụ của người bán:

  • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến dịch vụ để Người mua hiểu và có thể sử dụng.
  • Cung cấp dịch vụ cho Người mua đúng thời hạn và số lượng đã thỏa thuận sau khi đã ký hợp đồng.
  • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.
  • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu thu, giấy xác nhận giờ….với tổng số tiền mà Người mua đã đặt trong tháng yêu cầu.

Nghĩa vụ của người mua:

  • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do Người bán quy định.
  • Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (Nếu có).
  • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu.