PHẦN I

                  CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT DŨNG 

 

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ.CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. 

Để bảo vệ tài sản Công ty bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân viên, bảo đảm an ninh, trật tự trong Công ty, Giám Đốc Công ty Bảo Vệ Việt Dũng xây dựng phương án và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ Công ty an toàn cụ thể như sau:

Hướng dẫn nghiệp vụ PCCC

* TRÁCH NHIỆM CỦA BGĐ VÀ CÁC NHÂN VIÊN CÔNG TY:

1- BGĐ Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy tại Công ty.

Giám Đốc Công ty bảo vệ Việt Dũng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn, diễn tập theo các phương án đề ra, xét duyệt kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong ngành.

Trưởng phòng Nghiệp Vụ chính chịu trách nhiệm tư vấn cho Giám đốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, diễn tập, quan hệ với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các phòng nghiệp vụ và các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.

2- Đảng ủy dựa vào Nghị quyết của Đảng bộ Lãnh đạo các chi bộ và Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm

3- Ban chấp hành công Đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức học tập, giáo dục Đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quy chế, nội quy Công ty, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy.

4- Cá nhân Cán bộ, Nhân viên bảo vệ, tạp vụ đều phải nêu cao ý thứ chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

5- Giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, trang bị phương tiện và tổ chức tập huấn, diễn tập, tổ chức kiểm tra chấn chỉnh hoạt động PCCC tại đơn vị, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT DŨNG

1/ Vị trí của Công ty: 

* Vị trí tọa lạc của Công ty Bảo vệ Việt Dũng:

+ Phía Đông giáp với nhà dân

+ Phía Tây giáp với đường Hoàng Văn Thái

+ Phía Nam giáp với đường Nguyễn Ngọc Nại

+ Phía Bắc giáp với nhà dân

* Khả năng tiếp cận chữa cháy theo 03 hướng:

+ Hướng Nam

+Hướng Đông

+ Hướng Tây

2/ Giao thông bên trong và bên ngoài:

+ Giao thông bên trong: 

Văn Phòng Công ty có thể tiếp cận được từ 03 hướng

Cổng chính rộng xe chữa cháy có thể hoạt động dễ dàng.. 

* Nguồn nước:

+ Bên trong Công ty: có 01 giếng nước khoan.

+ Bên ngoài: Hệ thống cấp nước, trụ bơm nước của Cty Cấp thoát nước Sông Đa

3/ Đặc điểm kiến trúc:

Tổng diện tích là:  200m2  bao gồm 03 lầu, 01 trệt và 01 sân thượng.

Cấu trúc xây dựng: Nhà cấp 2 xây kiên cố.

B. ĐẶC TÍNH CHẤT CHÁY NỔ:

- Công Ty Việt Dũng là công ty dịch vụ bảo vệ nên lưu trữ giấy tờ hồ sơ Nhân viên rất nhiều..

- Tính chất cháy nổ tương đối an toàn PCCC

- Khả năng xảy ra sự cố ít

C. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỖ:

1/ Lực lượng gồm:

+ Ban chỉ huy

+ Đội thông tin liên lạc

+ Đội ứng cứu nhanh (được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ ứng cứu phụ trách một tầng lầu) bào gồm cả trong giờ làm việc và ngoài giờ làm việc.

+ Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn

+ Bộ phận cứu tài liệu, tài sản Công ty (đặc biệt chú ý nhất là Phòng Kinh Doanh)

+ Đội tự vệ Công ty.

2/ Phương tiện tại chỗ gồm:

- Bình CO­2:  08 cái                                                            - Xô xách nước:  04cái

- Bao bố:  20cái                                                                 - Thang dây:  03cái

- Hệ thống báo cháy:  01bộ                                               - Câu liêm:  04cái

- Máy bơm:  01cái                                                             - Vòi nước:  07cái

- Tấm ván thoát hiểm:  01tấm                                           - Ống dẫn nước:  50m

- Tháng đứng (bằng kim loại):  02cái

3/ Thông tin liên lạc báo cháy:

- Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp 114, hoặc báo cho đội PCCC gần nhất

- Dùng xe tự có để báo cho lực lượng PCCC

4/ Những nguyên nhân phát sinh cháy nổ:

- Không cúp cầu dao các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ làm việc

- Do chập điện trong hệ thống điện

- Do vi phạm nội quy PCCC trong Công ty

- Do phá hoại

- Do bị cháy lan từ bên ngoài vào.

                                                    BAN AN TOÀN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT DŨNG