Huấn luyện PCCC là nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác bảo vệ tại mục tiêu. Công ty bảo vệ Việt Dũng luôn coi trọng việc đào tạo, huấn luyện công tác PCCC cho nhân viên.
Ngày nay, khi việc hỏa hoạn xảy ra thường xuyên  hơn, mắc độ nghiêm trọng của nó ngày càng cao. Chính vì vậy phòng nghiệp vụ bảo vệ Việt Dũng luôn phải thường xuyên hướng dẫn cách sử dụng thiết bị PCCC. cách xử lý tình huống cháy xảy ra tại mục tiêu.