Bảo vệ cá nhân là gì?

Bảo vệ cá nhân là bảo vệ một con người cụ thể. Luôn đi cùng họ đến mọi nơi, mọi lúc. Ngăn ngừa mọi tình huống có thể xảy ra gây nguy hiểm cho người được bảo vệ.

Bảo vệ cá nhân cần gì?

 không giống như bảo vệ mục tiêu cố định vì người được bảo vệ thường là người rất quan trọng và là những người nổi tiếng được mọi người biết đến vì thế khi bảo vệ cá nhân yêu cầu người bảo vệ phải nắm được những vấn đề sau:
1.     Người bảo vệ cá nhân phải là người dũng cảm và nhanh nhẹn có khả năng làm việc độc lập và phát hiện và xử lý nhanh chóng mọi tình huống có thể xảy ra đối với người được bảo vệ.
2.     Khi làm nhiệm vụ bảo vệ cho một người nào đó người bảo vệ cá nhân cần nắm được thói quen, công việc, các mối quan hệ xã hội và mối quan hệ trong công Bảo vệ cá nhânviệc,
3.     Người bảo vệ cá nhân luôn đặt tính mạng và tài sản của người được bảo vệ lên hàng đầu (tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm…)
4.     Người bảo vệ cá nhân phải đặc biệt chú ý đến mối quan hệ xã hội, gia đình. Nhất là các mối quan hệ quan trọng và thường xuyên, những người thường xuyên gặp gỡ, những người có ảnh hưởng, chi phối người được bảo vệ, chi phối đến hoạt động của họ
5.     Người bảo vệ cá nhân thường xuyên xây dựng mối quan hệ giao tiếp với người được bảo vệ. trao đổi các nội dung và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ. Đề nghị người được bảo vệ hợp tác với mình trong việc đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ. Việc thường xuyên trao đổi cũng giúp cho người bảo vệ cá nhân và người được bảo vệ hiểu nhau hơn.
6.     Khi người bảo vệ cá nhân đi đến một nơi nào đó phải quan sát xác định lối ra, lối vào, lối thoát hiểm nhất là ở các vị trí trên cao, dưới nước, dưới hầm. chú ý những biểu hiện bất thường để chủ động đề phòng và có biện pháp cảnh giác.
7.     Luôn giữ khoảng cách nhất định với người được bảo vệ. Khoảng cách an toàn  với người được bảo vệ là 5m. luôn trong tư thế che chắn cho người được bảo vệ và sẵn sàng đối phó các hoạt động có thể gây nguy hiểm cho người được bảo vệ.
8.     Nhân viên bảo vệ cá nhân nắm được các số điện thoại liên lạc khi cần thiết và số điện thoại của cấp trên để  khi cần thiết có thể yêu cầu cin hỗ trợ.
9.     Để thuận lợi cho công tác bảo vệ cá nhân người bảo vệ tùy từng trường hợp mà có cách ăn mặc, hóa trang cho phù hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người được bảo vệ
Thực tế việc bảo vệ cá nhân rất quan trọng và nguy hiểm. Đòi hỏi người bảo vệ phải giỏi võ thuật và nhanh nhẹn nhất là phải được sự hợp tác của người được bảo vệ. Đối với mỗi đối tượng công ty bảo vệ có phương án bố trí số lượng nhân viên bảo vệ cho hợp lý