Bất kể đêm ngày, nhóm chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ khoảng 3, 4 người, thay phiên nhau trực ở chốt gác. Hết ca trực, có chiến sỹ sang quán của bà Hồng uống nước hay mua hàng bên cạnh, nhưng chưa bao giờ bà thấy họ nợ tiền hay cư xử thiếu lễ phép. Cách ứng xử với nhân dân, cách xử lý công việc của họ đã khiến bà và những người dân quanh đây đều cảm phục.